Dækafgrøder har mange formål, for økologer, mod ukrudt og flere andre ting.

Efter høstning af grøntsager ærter, kartofler, gulerødder og andet i din have kan det være en god ide at så efterafgrøder.

Dækafgrøder har mange forskellige muligheder og navne, afhængigt af hovedformålet

Dækafgrøder
Dækafgrøder har mange formål.

En vinterdækkende afgrøde er sået/plantet i sensommeren for at give jorden dækning over vinteren. På sandede jorde plantes vinterafgrøder normalt efter kartoffelhøst primært for at forhindre sandstorm.

En overdækningsafgrøde, der primært er plantet til for at forhindre andet ukrudt i at sprede sig. Boghvede og rug kan anvendes til dette for formål.

En grøn gødning er en dækafgrøde der graves ned i jorden, mens den stadig er grøn, for at forbedre jordens frugtbarhed. Grønne gødninger anvendes primært af økologiske dyrkere.

Kløver som miljøafgrøde til at opsamle kvælstof

En miljøafgrøde er en dækafgrøde, der er plantet efter høst af hovedafgrøden, primært for at reducere næringsudvaskning, og for at optage ny næring. Mange Økologer bruger miljøfrø som efterafgrøde.

Dækafgrøder kan tjene som kort-rotationsfoderafgrøder, når de anvendes til græsning eller høstet som umodent foder (grøn snit). Læs her: