Biodiversitet omkring alt liv på jordkloden

Biodiversitet omkring alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land men også i vand. Biodiversitet findes i  det mylder af liv, som er overalt på kloden, i form dyr, planter, svampe, bakterier og alt det andet levende.

Vilde dyrs og planters genressourcer eller arvemasse bestemmer sammen med deres omgivelser og de miljøfaktorer de bliver udsat for, hvordan arterne kan leve nu men helt sikke og ligeså vigtigt i fremtiden. Der vil i mange år endnu blive forsket i alle de fysiologiske mekanismer og om den økologiske betydning bag udnyttelse hos mange tempererede arter af vandplanter, det vil ske i år og mange år fremover.

Små og spredte naturområder betyder generelt, i forhold til mange bestande af smådyr og insekter og planter får sværere ved at udvikle ligesom at yngle på kryds og tværs af deres levesteder. Af større organismer findes insekter, padder, fisk, vandplanter og vandfugle. Generne er også afgørende vigtig ressource for forædling af husdyr og dyrkede planter, samt som kilde til biologisk produktion af en række ting.

Natur og vandmiljø, Økologi, Planter, Naturområderne er for små og for langt fra hinanden beliggende til at det er muligt for levedygtige bestande af planter og smådyr. Næringssalte i jorden er livsvigtige grundstene for planter, og indgår uden tvivl i den naturlige cyklus, hvorfor det er betydningsfuldt at vi tilbagefører de samme næringssalte efter vi fx høstet en afgrøde eller græsset området med husdyr i større stil.

Det er vigtigt i den hensigt at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af forurenet vand, jord, men det kan også være luft bestøvning af vilde planter og afgrøder. Vandplanternes særlige fotosyntese afgør, hvor alle de vilde planter vokser på kloden. Danske forskere har påvist, at vandplanters liv med deres overlevelse kloden over kan knyttes til netop bikarbonat de søer og vandløb, hvor alle de vandplanter vokser.

Hvis du skal have en have, som minder om den vilde danske natur til fordel alt i naturen, herunder insekter, fugle, smådyr mv. så er det førnævnte næsten selvfølgeligt at udse sig} planter, der er hjemmehørende i Danmark. Naturen skal redde vilde dyr og planter og i den hensigt at sikre bedre plads vilde dyr store som små og planter i Danmark, så hver af danskere får muligheden for at opleve storslået natur på naturens betingelser.

Der bliver fulgt med udviklingen på udvalgte dyr og planter i Danmark. Vores ansvar.

Så vilde danske planter på et omlagt græsareal – find dine egne særligt udvalgte urter i en frøpose f.-eks. Fra Jyllands Frøhandel der har et ret bredt udvalg af allerede sammensatte blandinger men også enkeltarter.

Vi skal til slut også vende emnet, hvordan en voldsom udnyttelse af et område påvirker biodiversiteten – altså hvor nogen forskellige typer planter, kan leve i området. En kornmark indeholder millioner af kornplanter, men biodiversiteten er ekstrem lille, eftersom korn er den eneste slags plante, der bliver på området. Der er mange planter, som har været hjemmehørende i hundredvis af år, og som er udmærket bud på planter, der kan dyrkes i haven, for at øge biodiversiteten: